CURSOS DE VELA - TEMÁTICS

Us oferim cursos temàtics, de durada reduïda, amb l’objectiu que pugueu assolir un bon nivell sobre un tema concret sense haver de fer un curs complert.

 

NAVEGACIÓ AMB VELES PORTANTS

  • Preparació, hissat i arriat de les veles. Trabutjades. Trimatge.

NAVEGACIÓ AMB MAL TEMPS

  • Checklist. Estibat i preparació del veler. Hissat i arriat amb vent dur. Prendre i treure rissos. Córrer i capejar un temporal. Seguretat a bord.

INICIACIÓ A LA REGATA

  • Iniciació a la regata. Posada a punt del veler. Tàctica de regates, diferents recorreguts, tàctiques de sortida, organització de tripulants.
  • Trimatge de veles segons els rumbs.

NAVEGACIÓ EN SOLITARI

  • Organització de la maniobra. Hissat i arriat de veles. Virar i trabutjar amb pilot automàtic.

TRAVESSA DE MÉS DE DOS DIES

  • Navegació sobre carta i GPS. Planificació d’una travessa de més de dos dies.
  • Navegació nocturna. Seguretat a bord. Organització i guàrdies.
  • Meteorologia i radio bàsica. Elements de seguretat, radiobalisa, balsa.

EXCEPTUANT LES ACTIVITATS PROGRAMADES, LES SORTIDES DE FORMACIÓ ES FARAN MITJANÇANT COMANDA PRÈVIA I HAVENT ASSOLIT LA TRIPULACIÓ MÍNIMA